Kjennetegn på måloppnåelse – naturfag

Kjennetegnene for måloppnåelse gjelder ny læreplan i naturfag (NAT01-04). De er veiledende for standpunktvurdering.