Kjennetegn på måloppnåelse – naturfag

Kjennetegnene for måloppnåelse gjelder Læreplan i naturfag (NAT01-04). De er veiledende for standpunktvurdering.