Webinar om evaluering av fagfornyelsen

Hvordan går det med evalueringen av fagfornyelsen? Våren 2022 holdt vi et seminar hvor forskere og sektor fortalte om arbeidet med evalueringen.

Her kan du se opptak av webinaret og blant annet få presentert rapporter fra Universitetet i Oslo sitt prosjekt «Evaluering av fagfornyelsen: Intensjoner, prosesser og praksiser (EVA2020)».

Du får også høre fra: 

  • Kunnskapsminister Guri Melby
  • Anne Magdalena Solbu Kleiven (divisjonsdirektør, Udir)
  • Thomas Nordgård (Utdanningsforbundet)
  • Elaine Munthe (UiS)

Webinaret ble ledet av journalist Erik Aasheim.