Bekymring for om ansatte har utsatt barn for vold eller seksuelle overgrep

Bufdir har oppdatert veilederen om hvordan barnehager, skoler og SFO kan håndtere bekymring for at ansatte har utsatt barn for vold eller seksuelle overgrep . 

Hva handler veilederen om?

Bekymring for at barn og unge er utsatt for vold og overgrep krever handling. Denne veilederen er et hjelpemiddel for barnehager, skoler og SFO  i arbeidet med å lage en plan for å forebygge og håndtere bekymring for at ansatte har utsatt barn for vold eller seksuelle overgrep. Veilederen er en oppdatert versjon av tidligere veileder for krisehåndtering (2003). Den reviderte veilederen er utarbeidet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet med bistand fra Utdanningsdirektoratet.

Saker der ansatte er mistenkt for å ha utsatt barn for vold eller seksuelle overgrep på arbeidsplassen er alvorlige og kompliserte å håndtere. I slike saker må ansvarlig ledelse ivareta hensynet til flere parter, og følge opp barnet, foresatte, den ansatte og kolleger på arbeidsplassen. For å kunne håndtere slike saker på en god måte er det viktig med forebyggende arbeid og en plan for håndtering av akutte situasjoner.

Målgruppe for veilederen

Målgruppen for veilederen er kommuner og virksomheter som skal utarbeide en plan for å håndtere bekymring for at ansatte har utsatt barn for vold eller seksuelle overgrep. Veilederen er særlig rettet mot:

  • offentlige og private barnehager
  • offentlige skoler og friskoler, inkludert skolefritidsordninger
  • offentlige og private barnevernsinstitusjoner.
Veileder: Hvordan håndtere bekymring for at ansatte har utsatt barn for vold eller seksuelle overgrep