Ulike måter å organisere foreldremøter

Diskusjon av påstander

Fordel foreldrene på småbord, sett opp navneskilt slik at de ikke bare sitter sammen med dem de kjenner godt fra før. Hold gjerne en liten innledning om for eksempel inkludering, sosial kompetanse og betydningen av et trygt og godt miljø. Del deretter ut et tema eller en påstand til hver gruppe.

Eksempler på påstander:

  • «Mitt barn skal selv velge hvem han eller hun vil invitere i bursdagsselskap»
  • «Elevene skal lære å samarbeide med alle i klassen»
  • «På skolen må alle klassekamerater inkluderes i lek»
  • «Elevenes digitale liv påvirker hvordan de har det på skolen»

Gruppene får om lag 20 minutter til å diskutere påstanden og de får beskjed om å bli enige om en person fra hver gruppe som skal presentere gruppas diskusjon. Deretter presenterer en og en gruppe det de har diskutert. De andre gruppene kan stille spørsmål og komme med kommentarer. Dette kan også gjennomføres som et dialogspill.

Diskutere hvordan foreldrene kan bidra til et trygt og godt miljø

Lærer, en ekstern fagperson, rektor eller sosiallærer holder et kort innlegg om hva som kjennetegner et trygt og godt skolemiljø.Foreldrene deles opp i grupper og diskuterer hvordan de som foreldre kan bidra til et inkluderende miljø i klassen.

Det er ofte hensiktsmessig å la alle tenke over problemstillingen individuelt først, deretter diskutere i gruppen og til slutt presentere hva gruppene har kommet frem til i plenum.

Dialogkafé med både elever og foreldre 

(egner seg fra 6. - 7. trinn og oppover)

Dette kan dere gjerne gjennomføre på tvers av trinn og klasser. Foreldre og elever settes sammen i grupper, foreldrene sitter ikke sammen med egne barn. Gruppene diskuterer ulike tema som for eksempel vennskap, inkludering, medvirkning, sosiale medier eller drikkepress og rusmidler.

Gruppene har en leder som styrer diskusjonen og som sitter igjen på gruppa mens de andre rullerer. Gruppelederne oppsummerer fra sine grupper i plenum til slutt. Les mer om dialogkafé som metode.