Trygg og moderne plattform for pålogging og deling av data i utdanningen

Feide er den valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren. Pålogging forenkles ved at elever og lærere kan benytte samme brukernavn og passord for digitale ressurser og tjenester.

Feide har i over ti år vært den den nasjonale løsningen for sikker identifisering i utdanningssektoren. Pålogging forenkles ved at elever og lærere kan bruke samme brukernavn og passord på digitale ressurser og tjenester.

I takt med utvikling av nye og bedre digitale læremidler og verktøy for lærere, elever og skoleledelse har det vokst frem et behov for å styrke den digitale grunnmuren for disse tjenestene.

Nye Feide etableres nå som en nasjonal fellesløsning for sikker deling av data i utdanningssektoren, og vil bidra til å forenkle og forbedre dataflyten mellom tjenester. Nye Feide gjør det enklere og mer effektivt for kommuner og fylkeskommuner å etablere trygge og gode digitale læringsomgivelser i skolen. (www.feide.no)

Nye Feide gir også muligheter for pålogging for flere brukergrupper i skolen. I tillegg tilrettelegger Feide for økt personvern og informasjonssikkerhet ved deling av data mellom tjenester. Ett eksempel på dette er ved utveksling av vurderingsdata mellom læremidler og administrative verktøy.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!