Feide - trygg plattform for pålogging og deling av data

Feide er en nasjonal fellesløsning for sikker identifisering i utdanningssektoren. Feide forenkler påloggingen og gir tilgang slik at elever og lærere kan bruke samme brukernavn og passord på en lang rekke digitale ressurser og tjenester. 

Feide tilbyr ulike varianter av sterk autentisering. For enkelte tjenester som har brukergrupper utenfor Feide, er det også tilrettelagt for at de kan legge til andre påloggingsvalg, som for eksempel ID-porten, Facebook og Twitter.  

Støtten for datadeling i Feide gjør det enklere for kommunene og fylkeskommunene å holde orden på hvilke tjenester som mottar hvilke opplysninger. Det blir også enklere for tjenestetilbyderne å tilby gode læremidler og andre digitale tjenester til sektoren. 

Feide er i stadig utvikling med utgangspunkt i teknologiutviklingen og tilbakemeldinger fra brukerne. 

På Feide.no finner du mer utdypende informasjon om Feide. Her kan du også logge inn på Feides kundeportal og andre selvbetjeningsløsninger for vertsorganisasjoner og tjenestetilbydere.