Om algoritmisk tenking og programmering

Programmering i skolen handler mye om å la elevene være kreative og skapende med teknologi.

Algoritmisk tankegang er en problemløsningsmetode som dreier seg om å tilnærme seg problemer på en systematisk måte og kunne foreslå løsninger som kan bruke datamaskiner til å løse (deler av) dem.

Digitaliseringsstrategien sier dette om temaet:

"Mange har tatt til orde for at det er et økt behov for at elever lærer algoritmisk tenkemåte eller algoritmiske prosesser i skolen. Blant annet ønskes det at elevene lærer programmering, ut over det som i dag er tilgjengelig i programfag i videregående opplæring og som valgfag på ungdomstrinnet."

Tiltak fra digitaliseringsstrategien:

  • Innføre valgfag i programmering som permanent ordning fra 2019
  • Innføre nasjonalt forsøk med programmering og modellering som programfag i videregående opplæring fra høsten 2018

Den teknologiske skolesekken har tilskuddsordninger for vitensentre, fylker og kommuner for å stimulere til arbeid med algoritmisk tenking og programmering,