Oppfølgingsordningen for kommuner

Veiledning av skoleeier og skoleleder

Skoler med stabilt høyt skolebidrag kjennetegnes blant annet ved at:

  • skoleleder er svært synlig og tett på utviklingsarbeidet.
  • både skoleeier og skoleleder verner om skolens kjernevirksomhet .

For noen kommuner vil det være nyttig å se på skolens eier- og lederskap. Veiledning kan gi skoleeier og skoleleder støtte i å utvikle og lede endrings- og utviklingsarbeid i egen kommune. Kommunene kan søke midler hos statsforvalter for å inngå avtaler med kompetansemiljøer eller ressurspersoner om slik veiledning - enten som enkeltstående tiltak - eller i kombinasjon med andre tiltak.