Oppfølgingsordningen for kommuner

Andre tiltak for kommuner i ordningen

Kommunene har behov for høy kompetanse og blir prioritert i ulike ordninger for videreutdanning i regi av Udir, som

  • Videreutdanning for barnehagelærere 
  • Styrerutdanning
  • Videreutdanning for lærere
  • Rektorutdanningen
  • Videreutdanning for skoleledere (modul)

Les mer om tilbudet om videreutdanning for ansatte i barnehage og skole her