Om Utdannings- og rekrutteringsstipend

Finn informasjon om ordningen, målgrupper, stipendtyper, endringer og frafall. Fristen for å søke stipend er 15. mars hvert år

Hvem kan søke?

Det er skoleeiernes ansvar å sørge for nødvendig og god kompetanse i sine skoler.

Skoleeiere kan søke om utdanningstipend for ansatte i grunnskolen, i kulturskolen og i videregående opplæring som mangler godkjent lærerutdanning. Skoleeiere kan også søke om rekrutteringstipend til personer som ennå ikke er ansatt i skolen.

Det er mulig å søke om stipend til disse utdanningene:

  • Stipend for å ta praktisk-pedagogisk utdanning – PPU og PPU-Y
  • Stipend for å ta yrkesfaglærerutdanning – YFL
  • Stipend for minoritetsspråklige lærere
  • Stipend for lærere som skal fullføre tidligere påbegynt lærerutdanning

Studietilbud

Det er ikke opprettet egne studietilbud for PPU, YFL og minoritetsspråklige lærere. I alt seks studiesteder deltar i ordningen med stipend for lærere som skal fullføre tidligere påbegynt lærerutdanning, se omtale lengre ned.

Aktuelle stipendmottakere må selv ta kontakt med studiestedene som tilbyr de ulike utdanningene for å undersøke om de er kvalifisert for studiet, og for å søke om opptak.

Hva er utdanningsstipend? 

Skoleeier kan søke om utdanningsstipend for personer som er ansatt i grunnskolen, i kulturskolen og i videregående opplæring og som mangler godkjent lærerutdanning.

Hva er rekrutteringsstipend? 

Skoleeier kan søke om rekrutteringsstipend for personer som ikke er ansatt i skolen, men som de ønsker å rekruttere. Denne ordningen skal primært bidra til å styrke rekrutteringen av lærere til yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående opplæring, dvs. personer som trenger å ta YFL eller PPU-Y for å få en godkjent lærerutdanning.

Skoleeier kan søke om stipend til disse utdanningene

Retningslinjer for søknadsbehandlingen

Skoleeiers prioriteringer blir fulgt så langt som mulig. Om søknadsmengden overskrider det totale budsjettet, gjelder disse prioriteringene:

  • Stipend for minoritetsspråklige lærere
  • Stipend for YFL
  • Stipend for PPU-Y
  • Øvrige stipendsøknader

For rekrutteringsstipendet prioriteres stipendsøknader til PPU-Y og YFL.

Les mer om vilkår for utbetaling av utdannings- og rekrutteringsstipend.