Søknadsprosessen og viktige frister

Her finner du informasjon om søknadsprosessen, finansiering, endringer og frafall. Fristen for å søke på videreutdanning er 1. mars hvert år. 

Hvem kan søke?

Stipend- og vikarordningen er for lærere som er i arbeid

  • i grunnskolen og videregående opplæring
  • i voksenopplæring på nivåene for grunnskole og videregående
  • i kulturskoler
  • ved skoler som er godkjent etter privatskoleloven og har driftstillatelse

 Søknadsprosessen i fem steg

Før søknadsprosessen begynner er det viktig at læreren snakker med lederen sin for å avklare kompetansebehovet. 

Du kan også legge til alle fristene i kalenderen din.

Studietilbud

Lærere kan søke på tilbud i Udirs studiekatalog eller et hvilket som helst annet studietilbud som gir studiepoeng. 

Alle studietilbudene i Udirs studiekatalog blir publisert 1. februar. Her kan læreren velge det aktuelle studietilbudet, og søke på vikar- eller stipendordning samtidig. Det er også mulig å søke kun ett semester, enten høst eller vår, i alle tilbudene i studiekatalogen, med unntak av Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring (GLSM). 

Læreren kan bare søke på ett studietilbud, men det er mulig å angi første- og andreprioritet for studiested, hvis flere studiesteder tilbyr studietilbudet.

Vikarordning, stipendordning og dekking av utgifter 

  • I vikarordningen får skoleeier midler, slik at læreren frigjøres fra sine ordinære arbeidsoppgaver.
  • I stipendordningen får læreren utbetalt et stipend.

I søknadsskjemaet kan læreren oppgi første- og andreprioritet i valg av finansieringsordning. Skoleeieren velger ett av alternativene læreren har satt opp når søknaden godkjennes. 

 

Lesedager og eksamen

Fri til eksamen og lesedager, og praktisk gjennomføring av studier må avtales lokalt. Dette gjelder også hva eventuell permisjon uten lønn vil ha å si for pensjonsopptjening.

Utsettelser, endringer og frafall