Søknadsprosessen

Hva skjer med søknaden din etter at du har søkt?

Viktige datoer i 2017

  • 1. februar: Søknadsskjema og oversikt over studietilbud i Udirs studiekatalog blir tilgjengelig
  • 1. mars: Søknadsfrist
  • 15. mars: Frist for skoleeiere for å godkjenne og prioritere, eller avslå søknader om videreutdanning
  • 30. april: Frist for Utdanningsdirektoratet for å behandle søknader som er godkjent av skoleeier
  • 31. mai: Frist for universitetene og høgskolene til å foreta formelt opptak på tilbud i Udirs studiekatalog
  • 1. september: Frist for skoleeierne til å bekrefte deltakelse i søknadssystemet

Søknadsskjema er tilgjengelig fra 1. februar til 1. mars.

Du må logge deg på søknadssystemet gjennom ID-porten eller Feide for å registrere en søknad. Du kan selv redigere opplysningene i søknaden din fram til 1. mars.

Dersom du har problemer med innlogging eller andre spørsmål må du ta kontakt med brukerstøtte for ID-porten eller Feide

Skoleeierne behandler søknadene fra 3. mars til 15. mars. Du som har søkt får en e-post som viser om søknaden er godkjent av skoleeier eller ikke.

Utdanningsdirektoratet behandler kun søknader som er godkjent av skoleeiere.

Skoleeierne får melding fra Utdanningsdirektoratet når søknadsbehandlingen er avsluttet, innen utgangen av april. Du som har søkt får deretter svar fra skoleeier.

Universitetene og høyskolene foretar det endelige opptaket.

Slik søker du

Først bør du i samarbeid med din rektor vurdere hvilken kompetanse du og din arbeidsplass har behov for.

Sjekk om arbeidsgiveren din har noe informasjon om Kompetanse for kvalitet som gjelder for din skole eller kommune.

Finn et studietilbud som passer og avklar med rektor at du søker på dette.

Søknadsskjema er tilgjengelig fra 1. februar til 1. mars.

Du mottar en kvittering på e-post når søknaden er sendt. Kontroller at informasjonen på kvitteringen stemmer.

Etter at søknaden er sendt

Frem til 15. mars godkjenner eller avslår skoleeier søknader, og prioriterer mellom godkjente søkere. Du mottar en e-post hvor det står om skoleeieren har godkjent eller avslått søknaden din. Dersom skoleeier endrer på sin behandling av søknaden din får du en ny e-post. Det er den siste e-posten som gjelder

Søknader som er godkjent av skoleeier sendes til Utdanningsdirektoratet og behandles der.

Prioriterte fag

Søknader i matematikk, engelsk og norsk, samisk og norsk tegnspråk er prioriterte for studieåret 2017-2018. Deretter prioriteres søknader i realfag fra Realfagskommuner.

Inntil 30 millioner kr er øremerket søknader til videreutdanning i praktisk-estetiske fag.

Innen utgangen av april får skoleeier melding fra Utdanningsdirektoratets om at søknadsbehandlingen er ferdig. Du som har en søknad som skoleeier har godkjent får beskjed av skoleeieren om utfallet av behandlingen.

Søkere som har søkt på tilbud fra Udir studiekatalog, og som er godkjent av skoleeiere og innvilget av Utdanningsdirektoratet, blir kontaktet av universitetene og høgskolene. De vil hente inn nødvendig dokumentasjon fra søkerne, vurdere og gjennomføre det endelige opptaket.

 

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!