Søknadsprosessen og viktige frister

Søknadsfristen for lærere var 1. mars.

Hvem skal jeg snakke med?

Er du lærer og har spørsmål om videreutdanningsordningen? Da skal du snakke med arbeidsgiveren din.
Du kan også sjekke ut informasjon om søknadsprosessen i Svartjenesten.

Slik søker du videreutdanning

Snakk først med rektor ved din skole om hvilken kompetanse du og skolen din trenger.

Sjekk om arbeidsgiveren din har noe informasjon om Kompetanse for kvalitet som gjelder for din skole eller kommune, og om det er opprettet noen regionale tilbud som kan være aktuelle for deg.

Finn et studietilbud du ønsker å søke på, og registrer søknaden i søknadssystemet på Udir sine nettsider. Du kan enten søke om stipend eller vikarmidler til et studietilbud fra Udir sin studiekatalog, eller et annet videreutdanningstilbud som et universitet eller høgskole tilbyr. I søknadsskjemaet kan du oppgi første- og andreprioritet i valg av finansieringsordning, stipend- eller vikarordning.

Husk at du også må søke om studieplass direkte til den aktuelle høgskolen eller universitetet etter fristene som gjelder for studiet.

Du må logge deg på søknadssystemet gjennom ID-porten eller Feide for å registrere en søknad. Du kan selv redigere opplysningene i søknaden din fram til 1. mars.

Dersom du har problemer med innlogging eller andre spørsmål må du ta kontakt med brukerstøtte for ID-porten eller Feide. Når søknaden er sendt skal du motta en kvittering på e-post. Kontroller at informasjonen på kvitteringen stemmer.

Viktige datoer i 2021

  • 1. februar: Søknadsskjema og oversikt over tilbud i Udirs studiekatalog blir tilgjengelig
  • 1. mars: Søknadsfrist
  • 15 mars: Frist for skoleeiere for å godkjenne og prioritere, eller avslå søknader om videreutdanning
  • 30. april: Frist for Udir for å behandle søknader som er godkjent av skoleeier
  • 31. mai: Frist for universitetene og høgskolene til å foreta formelt opptak på tilbud i Udirs studiekatalog
  • 1. september: Frist for skoleeierne til å bekrefte deltakelse i søknadssystemet
  • Søknader til studietilbud i matematikk, engelsk, norsk, samisk og norsk tegnspråk vil bli prioritert det kommende studieåret. Begrunnelsen for dette er at det fra 1. august 2025 ikke lenger gis dispensasjon fra kravet om relevant kompetanse for å undervise i disse fagene.
  • Alle søknader fra tidligere Finnmark fylke og søknader fra kommuner i oppfølgingsordningen, vil bli prioritert.
  • Inntil 30 millioner kroner er øremerket søknader til videreutdanning i praktisk-estetiske fag.

For søknader om videreutdanning i andre fag fordeler vi midlene forholdsmessig mellom skoleeiere ut fra antall lærerårsverk i kommunen eller fylkeskommunen.

Vi følger skoleeiernes prioriteringer så langt det er mulig.

Vi tar hensyn til de totale budsjettrammene i vår søknadsbehandling i 2021/2022, og til kapasiteten på studietilbudene.

Etter at søknaden er sendt

Innen 15. mars skal skoleeier godkjenne eller avslå søknader, og prioritere mellom godkjente søknader. Når skoleeier har behandlet søknaden din, skal du motta en e-post hvor det står om skoleeieren har godkjent eller avslått søknaden din, samt hvilken finansieringsordning skoleeier har godkjent. Søknader som er godkjent av skoleeier vil deretter bli sendt til Utdanningsdirektoratet og behandlet innen 30. april.

Har du fått godkjent søknad?

Har du søkt et tilbud i Utdanningsdirektoratet sin studiekatalog vil studiestedet kontakte deg kort tid etter at søknadsbehandlingen er ferdig.

Send inn nødvendig dokumentasjon til studiestedet ditt, slik at høgskolen/universitetet kan vurdere og foreta selve opptaket i tråd med opptakskravene til hvert studium. Om du ikke hører noe fra studiestedet, er det fint om du tar kontakt med dem i god tid før studiestart. Har du søkt på et studietilbud utenfor studiekatalogen, er du ansvarlig for opptak studiet, og du må søke på ordinært vis.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!