Søknadsprosessen og viktige frister

Finn informasjon om stegene i søknadsprosessen og viktige frister gjennom studieåret. Fristen for å søke på videreutdanning er 1. mars hvert år.

Steg i søknadsprosessen

Før søknadsprosessen begynner er det viktig at læreren snakker med lederen sin for å avklare kompetansebehovet.

Skoleeier skal følge opp lærere