Resultat av søknadsbehandlingen - lærere

7 207 lærere får tilbud om stipend- eller vikarordningen for videreutdanning for lærere studieåret 2018/2019.

Alle søknader til tilbud i de prioriterte fagene matematikk, engelsk, norsk, samisk og norsk tegnspråk er innvilget. Det samme gjelder søknader fra lærere til videreutdanning i praktisk-estetiske fag.

Søknader er innvilget innenfor den økonomiske rammen som direktoratet har til rådighet, og forutsatt kapasitet ved tilbudet. Vi har kun behandlet søknader som skoleeiere har godkjent.

I behandlingen av søknader og fordelingen av studieplasser, har vi prioritert å gi så mange lærere som mulig et tilbud. Noen søkere har derfor fått innvilget andrevalget for ønsket studiested.

Søknader som er innvilget per fag

I de prioriterte fagene er det innvilget:

 • 1 609 søknader i matematikk
 • 1 257 søknader i engelsk
 • 1 308 søknader i norsk
 • 49 søknader i norsk tegnspråk
 • 9 søknader i samisk

I de praktiske og estetiske fagene har 281 søknader blitt innvilget.

Det er innvilget 360 søknader til tilbudet i profesjonsfaglig digital kompetanse, og 207 søknader på tilbudene i programmering og 97 søknader på tilbudene i begynneropplæring. Alle disse tre tilbudene er nye for studieåret 2018/2019.

Søknader som er avslått

111 søknader er avslått. Avslag skyldes at læreren har søkt på

 • studietilbud med oversøking ut fra kapasiteten på studietilbudet
 •  studietilbud som må avlyses på grunn av for få deltakere, og der det ikke  er andre muligheter for plassering

17 av de 187 tilbudene som er opprettet særskilt for «Kompetanse for kvalitet» blir avlyst fordi de har færre enn 5 deltakere.

Dette gjelder tilbudene:

 • Engelsk 1: 5-10. trinn ved Nord universitet/Levanger
 • Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1: 5-10. trinn ved Høgskulen på Vestlandet/Sogndal
 • Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2: 5-10. trinn ved Høgskolen i Østfold
 • Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2: 5-10. trinn ved NTNU
 • Matematikk 1: 5-10. trinn ved Høgskulen i Volda
 • Matematikk 2: 5-10. trinn ved NLA Høgskolen/Bergen
 • Naturfag 1: 1-7. trinn ved Nord universitet/Nesna
 • Naturfag 1: 8-13. trinn ved UiT Norges arktiske universitet
 • Naturfag 2: 1-7. trinn ved Høgskulen på Vestlandet/Bergen
 • Naturfag 2: 5-10. trinn Høgskulen i Volda
 • Norsk 2: 1-7. trinn ved Høgskolen i Innlandet/Hamar
 • Norsk 2: 1-7. trinn ved Høgskulen i Volda
 • Norsk 2: 5-10. trinn ved Høgskolen i Østfold
 • Regning som grunnleggende ferdighet 1: 1-7. trinn ved Høgskolen i Østfold
 • Regning som grunnleggende ferdighet 1: 5-10. trinn ved Høgskolen i Østfold
 • Regning som grunnleggende ferdighet 1: 5-10. trinn ved Nord universitet/Levanger
 • Samfunnsfag 1: 1-7. trinn ved Høgskolen i Innlandet, helt nettbasert tilbud

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!