Resultat av søknadsbehandlingen - lærere

6843 lærere får tilbud om stipend- eller vikarordning for videreutdanning for lærere studieåret 2019/2020.

Så og si alle godkjente søknader til tilbud i de prioriterte fagene matematikk, engelsk, norsk, samisk og norsk tegnspråk er innvilget. Det samme gjelder søknader fra lærere til videreutdanning i praktisk-estetiske fag. Noen få lærere har ikke fått plass, årsaken er for få deltakere.

For søknader om videreutdanning i andre fag er midlene fordelt forholdsmessig mellom skoleeiere ut fra antall lærerårsverk.

I vår behandling av søknadene er det tatt hensyn til den totale budsjettrammen for videreutdanningen i 2019/2020, og til kapasiteten på studietilbudene. Skoleeiers prioritering av enkeltsøknader er fulgt så langt det er mulig. Vi har bare behandlet søknader som skoleeiere har godkjent.

I behandlingen av søknader har vi prioritert å gi så mange lærere som mulig et tilbud. Noen søkere har derfor fått innvilget andrevalget for ønsket studiested.

Søknader som er innvilget per fag

I de prioriterte fagene er det innvilget:

 • 1646 søknader i matematikk
 • 1200 søknader i engelsk
 • 1230 søknader i norsk
 • 42 søknader i norsk tegnspråk
 • 11 søknader i samisk

I de praktiske og estetiske fagene har 300 søknader blitt innvilget.

Det er innvilget 326 søknader til tilbudene i profesjonsfaglig digital kompetanse, 379 søknader i programmering, 62 søknader i begynneropplæring og 419 søknader i spesialpedagogikk.

Søknader som er avslått

1264 søknader er avslått. Hovedårsaken til avslag er at søknaden er lavt prioritert av skoleeier, slik at søknaden ikke har nådd opp i den forholdsmessige fordelingen av søknader om videreutdanning i «andre fag».

Dette gjelder tilbudene:

 • Engelsk 1: 5-10. trinn Høgskulen i Volda/Volda
 • Engelsk 1: 5-10. trinn Nord universitet/Levanger
 • Engelsk 2: 1-7. trinn Høgskulen på Vestlandet/Bergen
 • KRLE 1: 1-7. trinn Universitetet i Agder/Helt nettbasert
 • Kroppsøving 1: 1-7. trinn Høgskulen på Vestlandet/Bergen
 • Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1: 5-10. trinn Høgskolen i Østfold/Halden
 • Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1: 5-10. trinn Høgskulen på Vestlandet/Bergen
 • Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2: 1-7. trinn NLA Høgskolen/Bergen
 • Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2: 1-7. trinn OsloMet-Storbyuniversitetet/Oslo
 • Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2: 5-10. trinn Høgskolen i Østfold/Halden
 • Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2: 5-10. trinn NTNU/Trondheim
 • Matematikk 1: 5-10. trinn Høgskulen på Vestlandet/Stord
 • Matematikk 2: 1-7. trinn Universitetet i Stavanger/Stavanger
 • Matematikk 2: 5-10. trinn NLA Høgskolen/Bergen
 • Matematikk 2: 5-10. trinn Universitetet i Sørøst-Norge/Drammen
 • Naturfag 1: 1-7. trinn UiT Norges arktiske universitet/Alta
 • Naturfag 1: 5-10. trinn Høgskolen i Innlandet/Hamar
 • Norsk 2: 5-10. trinn Høgskulen på Vestlandet/Stord
 • Norsk 2: 5-10. trinn Nord universitet/Bodø
 • Regning som grunnleggende ferdighet 1: 1-7. trinn Høgskolen i Østfold/Halden
 • Regning som grunnleggende ferdighet 1: 1-7. trinn Høgskulen på Vestlandet/Bergen
 • Regning som grunnleggende ferdighet 1: 1-7. trinn NTNU/Trondheim
 • Regning som grunnleggende ferdighet 1: 5-10. trinn Høgskolen i Østfold/Halden

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!