Resultat av søknadsbehandlingen - lærere

5775 lærere får tilbud om stipend- eller vikarordning for videreutdanning for lærere studieåret 2020/2021.

Alle godkjente søknader i de prioriterte fagene matematikk, engelsk, norsk, samisk og norsk tegnspråk er innvilget. Det samme gjelder søknader fra lærere til videreutdanning i praktisk-estetiske fag.

Noen få lærere har ikke fått tilbud om studieplass, årsaken er for få søkere til det aktuelle tilbudet. For søknader om videreutdanning i andre fag er midlene fordelt forholdsmessig mellom skoleeiere ut fra antall lærerårsverk.

I vår behandling av søknadene er det tatt hensyn til den totale budsjettrammen for videreutdanningen i 2020/2021, og til kapasiteten på studietilbudene. Skoleeiers prioritering av enkeltsøknader er fulgt så langt det er mulig. Vi har bare behandlet søknader som skoleeiere har godkjent.

I behandlingen av søknader har vi prioritert å gi så mange lærere som mulig et tilbud. Noen søkere har derfor fått innvilget andrevalget for ønsket studiested.

Søknader som er innvilget per fag

I de prioriterte fagene er det innvilget:

  • 1456 søknader i matematikk
  • 1247 søknader i engelsk
  • 1160 søknader i norsk
  • 19 søknader i norsk tegnspråk
  • 13 søknader i samisk

I de praktiske og estetiske fagene har 297 søknader blitt innvilget.

Det er innvilget 149 søknader til tilbudene i profesjonsfaglig digital kompetanse, 270 søknader i programmering, 84 søknader i begynneropplæring, 187 i veilederutdanning og 294 søknader i spesialpedagogikk.

Søknader som er avslått

2101 søknader er avslått. Hovedårsaken til avslag er at søknaden er lavt prioritert av skoleeier, slik at søknaden ikke har nådd opp i den forholdsmessige fordelingen av søknader om videreutdanning i «andre fag».

Oversikt over avlyste studietilbud
FagStudiested
Andrespråkspedagogikk 1 1.-10.

Høgskolen i Volda/Volda
Universitetet i Stavanger/Stavanger
Høgskolen i Østfold/Halden

Engelsk 1: 1-7. trinn Høgskolen i Volda/Volda
Engelsk 2: 1-7. trinn Høgskolen i Østfold/Halden
Engelsk 2: 5-10. trinn

Høgskulen i Volda/Volda
Nord universitet/Bodø
Universitetet i Stavanger/Stavanger

Fransk 1: 5-10. trinn Høgskolen i Østfold / helt nettbasert

Fransk 1: 8.-13. trinn

Universitet i Bergen/ helt nettbasert
Kroppsøving 1: 1-7. trinn Høgskulen på Vestlandet/Bergen

Matematikk 2: 1-7. trinn

Universitetet i Stavanger/Stavanger

Matematikk 2: 5-10. trinn

Høgskolen i Innlandet/Hamar
NLA Høgskolen/Bergen

Naturfag 1: 1-7. trinn

UiT Norges arktiske universitet/Tromsø

Naturfag 1: 5-10. trinn

Høgskolen i Innlandet/Hamar
Naturfag 2: 1-7. trinn Høgskulen på Vestlandet/Bergen
Naturfag 2: 5-10. trinn OsloMet-Storbyuniversitetet/Oslo

Norsk 2: 1-7. trinn

Høgskolen i Innlandet/Hamar
Høgskulen i Volda/Volda
Norsk 2: 8-13. trinn Nord universitet/Bodø
Norsk 2:5-10  Nord Universitet/Bodø
Norsk tegnspråk 2: 1-10. trinn NTNU/Trondheim
Samfunnsfag 1: 1-7. trinn Høgskolen i Innlandet/Helt nettbasert

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!