Programområde for transport og logistikk - Læreplan i felles programfag Vg2 (TRL2-02)

Utgått


Transport og logistikk

Transport og logistikk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for utviklingstrekk i norsk samferdselspolitikk
 • gjøre rede for de kvalitetskrav næringen arbeider etter når det gjelder ansatte og andre bedrifter
 • yte service og kundebehandling ved å kartlegge kundens behov og ønsker, og betjene kunder før og under transportoppdrag
 • utføre arbeid i samsvar med internkontrollforskriften.
 • bruke transportfaglige begreper ved nasjonale og internasjonale transportoppdrag
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere transportoppdrag etter gjeldende lovverk
 • gjøre rede for hvordan trafikksikkerheten ivaretas ved gjennomføringen av transportoppdrag
 • gjøre enkle økonomiske beregninger for kostnader ved et transportoppdrag
 • vurdere hvilke faktorer som har betydning for prisfastsettelsen av transportoppdrag
 • gjøre rede for de mest sentrale forsikringsordningene for gods- og persontransport og for personell og utstyr
 • gjøre rede for vareflyten gjennom virksomheten og fram til sluttbrukerne
 • emballere og merke varer, og klargjøre varer for forsendelse
 • bruke ulike teknikker for sikker lasting og lossing av transportenheter
 • sikre last etter gjeldende forskrifter
 • håndtere gods og betjene personer på en terminal
 • forklare bruksområder for påbygg på lastebiler og busser
 • bruke manuelt og digitalt arbeidsutstyr innen faget
 • gjøre rede for hvordan persontransportsystemer er bygd opp lokalt, regionalt og nasjonalt
 • bruke tekniske og servicerelaterte hjelpemidler ved persontransport
 • gjøre rede for prosedyrer ved transport av varer og personer over landegrenser
 • bruke manuelle og elektroniske betalingssystemer innen gods- og persontransport
 • forklare hvordan transporttilbudet innen gjenvinning er bygget opp, og hvilke produkter som gjenvinnes

Side 8 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!