Programområde for transport og logistikk - Læreplan i felles programfag Vg2 (TRL2-02)

Utgått


Bransjeteknikk

Bransjeteknikk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • utføre livreddende førstehjelp, sikre skadestedet ved trafikkulykker og slukke mindre branntilløp
  • håndtere og transportere varer med truck etter gjeldende forskrifter
  • bruke og vedlikeholde vanlige tekniske hjelpemidler ved transport og logistikkoppdrag
  • gjøre rede for regelverk for håndtering og transport av farlig gods
  • gjøre rede for rutiner ved uhell i forbindelse med håndtering av farlig gods
  • dokumentere gjennomført opplæring i obligatorisk sikkerhetskurs på bane og vei, og obligatoriske veiledningstimer for førerkort klasse B etter gjeldende bestemmelser

Side 7 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!