Programområde for transport og logistikk - Læreplan i felles programfag Vg2 (TRL2-02)

Utgått


Vurdering

Bestemmelser for sluttvurdering:

Standpunktvurdering

Programfag

Ordning

Bransjeteknikk

Transport og logistikk

Eleven skal ha en standpunktkarakter i hvert av programfagene.

Eksamen for elever

Programfag

Ordning

Bransjeteknikk

Transport og logistikk

Eleven skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen hvor de felles programfagene inngår.

Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Eksamen for privatister

Programfag

Ordning

Bransjeteknikk

Transport og logistikk

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i hvert av programfagene. I tillegg skal privatisten opp til en tverrfaglig, praktisk eksamen hvor de felles programfagene inngår.

Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Gjennomført obligatorisk sikkerhetskurs på bane og vei og obligatoriske veiledningstimer for førerkort klasse B inngår ikke i standpunkt- og eksamensvurderingen, men skal dokumenteres særskilt i samsvar med gjeldende bestemmelser.

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven kapittel 3.

Side 9 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!