Programområde for transport og logistikk - Læreplan i felles programfag Vg2 (TRL2-02)

Utgått


Hovedområder

Bransjeteknikk

Bransjeteknikk omfatter krav som stilles til å bruke utstyr og transportmidler i transport- og logistikknæringen. Livreddende førstehjelp og opptreden på skadesteder inngår i programfaget. Helse, miljø og sikkerhet skal vektlegges i opplæringen.

Transport og logistikk

Transport og logistikk omfatter næringens rammebetingelser, kommunikasjon, service og kundebehandling. I faget inngår nasjonale og internasjonale forskrifter og lover som omhandler næringen. Persontransport og transport av varer fra innkjøp og fram til forbruker, og videre til gjenvinning, står sentralt. Programfaget omhandler oppbygging av transportsystemer, prosedyrer for sikker og god håndtering av gods og passasjerer, flyten gjennom gods- og personterminaler og prosedyrer for frakt av gods og personer over landegrenser. Bruk av dokumenter og informasjonssystemer, ekspedisjonsarbeid, lagerhold, interntransport, emballering og oppbygging av forsendelser inngår i programfaget.

Side 3 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!