Programområde for transport og logistikk - Læreplan i felles programfag Vg2 (TRL2-02)

Utgått


Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I transport og logistikk forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Muntlige ferdigheter i transport og logistikk innebærer å kommunisere med kunder, kolleger og andre samarbeidspartnere for å levere sikre og effektive tjenester.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i transport og logistikk innebærer å utforme rapporter, svare på henvendelser, utarbeide skriftlige planer og dokumentere arbeidsprosesser som ledd i virksomhetens kvalitetssikringsarbeid.

Å kunne lese i transport og logistikk innebærer å samle inn og forstå informasjon som grunnlag for god kommunikasjon, og å kunne orientere seg i faglitteratur som grunnlag for problemløsning.

Å kunne regne i transport og logistikk innebærer å forstå tallstørrelser i tilknytning til å beregne mål og vekt, foreta fraktberegning og utarbeide enkle kalkyler for å vurdere transportoppdrag, og å kunne beregne transporttid og avstander.

Digitale ferdigheter i transport og logistikk innebærer å bruke informasjonsteknologi tilpasset bransjens behov for å effektivisere informasjons- og arbeidsprosesser.

Side 5 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!