Teknologi- og industrifag

2022 - 2023
Velg

Utdanningsprogram TP

S
Opplæring i skole
B
Opplæring i bedrift
1. år2. år3. år4. årYrkesbetegnelse
Vg1
Vg2
Vg3
Vg3
YrkesbetegnelseAnleggsmaskinmekanikerFagbrev
YrkesbetegnelseLandbruksmaskinmekanikerFagbrev
YrkesbetegnelseTruck- og liftmekanikerFagbrev
YrkesbetegnelseBillakkererFagbrev
YrkesbetegnelseBilpleierFagbrev
YrkesbetegnelseBilskadereparatørFagbrev
YrkesbetegnelseChassispåbyggerFagbrev
YrkesbetegnelseReservedelsekspeditørFagbrev
YrkesbetegnelseBore- og vedlikeholdsoperatørFagbrev
YrkesbetegnelseBrønnoperatør, elektriske kabeloperasjonerFagbrev
YrkesbetegnelseBrønnoperatør, havbunnsinstallasjonerFagbrev
YrkesbetegnelseBrønnoperatør, kompletteringFagbrev
YrkesbetegnelseBrønnoperatør, kveilerørFagbrev
YrkesbetegnelseBrønnoperatør, mekaniske kabeloperasjonerFagbrev
YrkesbetegnelseBrønnoperatør, sementeringFagbrev
YrkesbetegnelseBørsemakerSvennebrev
YrkesbetegnelseAluminiumskonstruktørFagbrev
YrkesbetegnelseCNC-operatørFagbrev
YrkesbetegnelseDimensjonskontrollørFagbrev
YrkesbetegnelseFinmekanikerFagbrev
YrkesbetegnelseGjenvinningsoperatørFagbrev
YrkesbetegnelseFagoperatør i grafisk produksjonsteknikk. Fagbrev
YrkesbetegnelseIndustriell overflatebehandlerFagbrev
YrkesbetegnelseIndustrimekanikerFagbrev
YrkesbetegnelseIndustrimontørFagbrev
YrkesbetegnelseIndustrioppmålerFagbrev
YrkesbetegnelseIndustrirørleggerFagbrev
YrkesbetegnelseIndustrisnekkerFagbrev
YrkesbetegnelseIndustritapetsererFagbrev
YrkesbetegnelseFagoperatør i industritekstilFagbrev
YrkesbetegnelseFagoperatør i kran- og løfteoperasjonerFagbrev
YrkesbetegnelseModellbyggerFagbrev
YrkesbetegnelseNDT-kontrollørFagbrev
YrkesbetegnelseFagoperatør i plastfagFagbrev
YrkesbetegnelsePlastmekanikerFagbrev
YrkesbetegnelsePlatearbeiderFagbrev
YrkesbetegnelseFagoperatør i polymerkomposittFagbrev
YrkesbetegnelseFagoperatør i produksjonsteknikkFagbrev
YrkesbetegnelseSerigrafSvennebrev
YrkesbetegnelseStøperFagbrev
YrkesbetegnelseSveiserFagbrev
YrkesbetegnelseTekstillrenserSvennebrev
YrkesbetegnelseFagoperatør i termoplastFagbrev
YrkesbetegnelseVaskerioperatørFagbrev
YrkesbetegnelseVerktøymakerFagbrev
YrkesbetegnelseFagoperatør i kjemisk prosessindustriFagbrev
YrkesbetegnelseFaglaborantFagbrev
YrkesbetegnelseBilmekaniker, lette kjøretøyFagbrev
YrkesbetegnelseBilmekaniker, tunge kjøretøyFagbrev
YrkesbetegnelseHjulutrustningsreparatørFagbrev
YrkesbetegnelseMotormekanikerFagbrev
YrkesbetegnelseMotorsykkelmekanikerFagbrev
YrkesbetegnelseMatrosFagbrev
YrkesbetegnelseMotormannFagbrev
YrkesbetegnelseSkipsmekanikerFagbrev
YrkesbetegnelseLogistikkoperatørFagbrev
YrkesbetegnelseYrkessjåførFagbrev
YrkesbetegnelseFagoperatør i industrisømFagbrev
YrkesbetegnelseFagoperatør i farging, trykking og etterbehandlingFagbrev
YrkesbetegnelseFagoperatør i fiskeredskapsfagetFagbrev
YrkesbetegnelseFagoperatør i garnframstillingFagbrev
YrkesbetegnelseFagoperatør i trikotasjeFagbrev
YrkesbetegnelseFagoperatør i vevingFagbrev
YrkesbetegnelseGarverioperatørFagbrev
YrkesbetegnelseGjenvinningsoperatørFagbrev
YrkesbetegnelseSkofagoperatørFagbrev
YrkesbetegnelseLåsesmedSvennebrev
YrkesbetegnelseTekstilrenserSvennebrev
YrkesbetegnelseVaskerioperatørFagbrev

Programområde

    • YrkesbetegnelseBillakkererFagbrev
    • YrkesbetegnelseBilpleierFagbrev
    • YrkesbetegnelseBilskadereparatørFagbrev
    • YrkesbetegnelseChassispåbyggerFagbrev
    • YrkesbetegnelseReservedelsekspeditørFagbrev
    • YrkesbetegnelseBørsemakerSvennebrev
    • YrkesbetegnelseAluminiumskonstruktørFagbrev
    • YrkesbetegnelseCNC-operatørFagbrev
    • YrkesbetegnelseDimensjonskontrollørFagbrev
    • YrkesbetegnelseFinmekanikerFagbrev
    • YrkesbetegnelseGjenvinningsoperatørFagbrev
    • YrkesbetegnelseFagoperatør i grafisk produksjonsteknikk. Fagbrev
    • YrkesbetegnelseIndustriell overflatebehandlerFagbrev
    • YrkesbetegnelseIndustrimekanikerFagbrev
    • YrkesbetegnelseIndustrimontørFagbrev
    • YrkesbetegnelseIndustrioppmålerFagbrev
    • YrkesbetegnelseIndustrirørleggerFagbrev
    • YrkesbetegnelseIndustrisnekkerFagbrev
    • YrkesbetegnelseIndustritapetsererFagbrev
    • YrkesbetegnelseFagoperatør i industritekstilFagbrev
    • YrkesbetegnelseFagoperatør i kran- og løfteoperasjonerFagbrev
    • YrkesbetegnelseModellbyggerFagbrev
    • YrkesbetegnelseNDT-kontrollørFagbrev
    • YrkesbetegnelseFagoperatør i plastfagFagbrev
    • YrkesbetegnelsePlastmekanikerFagbrev
    • YrkesbetegnelsePlatearbeiderFagbrev
    • YrkesbetegnelseFagoperatør i polymerkomposittFagbrev
    • YrkesbetegnelseFagoperatør i produksjonsteknikkFagbrev
    • YrkesbetegnelseSerigrafSvennebrev
    • YrkesbetegnelseStøperFagbrev
    • YrkesbetegnelseSveiserFagbrev
    • YrkesbetegnelseTekstillrenserSvennebrev
    • YrkesbetegnelseFagoperatør i termoplastFagbrev
    • YrkesbetegnelseVaskerioperatørFagbrev
    • YrkesbetegnelseVerktøymakerFagbrev
    • YrkesbetegnelseFagoperatør i kjemisk prosessindustriFagbrev
    • YrkesbetegnelseFaglaborantFagbrev
    • YrkesbetegnelseBilmekaniker, lette kjøretøyFagbrev
    • YrkesbetegnelseBilmekaniker, tunge kjøretøyFagbrev
    • YrkesbetegnelseHjulutrustningsreparatørFagbrev
    • YrkesbetegnelseMotormekanikerFagbrev
    • YrkesbetegnelseMotorsykkelmekanikerFagbrev
    • YrkesbetegnelseMatrosFagbrev
    • YrkesbetegnelseMotormannFagbrev
    • YrkesbetegnelseSkipsmekanikerFagbrev
    • YrkesbetegnelseLogistikkoperatørFagbrev
    • YrkesbetegnelseYrkessjåførFagbrev
  • YrkesbetegnelseFagoperatør i industrisømFagbrev
  • YrkesbetegnelseFagoperatør i farging, trykking og etterbehandlingFagbrev
  • YrkesbetegnelseFagoperatør i fiskeredskapsfagetFagbrev
  • YrkesbetegnelseFagoperatør i garnframstillingFagbrev
  • YrkesbetegnelseFagoperatør i trikotasjeFagbrev
  • YrkesbetegnelseFagoperatør i vevingFagbrev
   • YrkesbetegnelseGarverioperatørFagbrev
   • YrkesbetegnelseGjenvinningsoperatørFagbrev
   • YrkesbetegnelseSkofagoperatørFagbrev
   • YrkesbetegnelseLåsesmedSvennebrev
   • YrkesbetegnelseTekstilrenserSvennebrev
   • YrkesbetegnelseVaskerioperatørFagbrev