Læreplan i felles programfag i Vg1 teknikk og industriell produksjon (TIP1-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Produksjon

Produksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • velge utstyr og arbeidsmetoder ut fra arbeidsoppgaver, standarder og prosedyrer
 • velge og montere riktig verktøy og utstyr på en maskin i henhold til arbeidsoppgaver
 • utføre arbeid etter regler for helse, miljø og sikkerhet og foreta risikovurderinger
 • stille inn, bruke og overvåke maskiner og enkle anlegg
 • bruke enkle simuleringsprogram til å beskrive helheten og sammenhengen i produksjonsprosesser
 • velge sammenføyningsmetode og utføre sammenføyninger i henhold til arbeidsoppgaver og materialtype
 • bearbeide materialer i henhold til arbeidsoppgaver
 • beskrive egenskapene og bruksområdene til materialene som er brukt i arbeidsoppgaver, og beskrive alternative materialvalg
 • forklare hvordan kjemiske forbindelser og egenskaper virker inn på bruk, gjenbruk og oppbevaring av råstoffer og materialer
 • velge metoder og teknikker for overflatebehandling av ulike materialer og utføre behandlingen
 • bruke ergonomisk riktige arbeidsteknikker og arbeidsstillinger
 • forklare sammenhengen mellom ergonomi, helse og effektivitet
 • vurdere kostnader knyttet til en arbeidsoppgave
 • forklare gangen i en arbeidsoppgave fra idé til sluttprodukt

Side 7 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!