Læreplan i felles programfag i Vg1 teknikk og industriell produksjon (TIP1-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Dokumentasjon og kvalitet

Dokumentasjon og kvalitet

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • forstå og følge tegninger og skjemaer som skal brukes i produksjon og vedlikehold
  • bruke digitale verktøy til å utarbeide enkle to- og tredimensjonale tegninger og prosessflytskjemaer
  • finne fram til og følge produktdatablad og HMS-datablad
  • søke etter nødvendig informasjon for å kunne utføre arbeidsoppgaver
  • vise til regelverk og standarder som er relevant for arbeidet
  • fylle ut aktuelle rapporter og skjemaer i forhold til arbeidsoppgaver
  • registrere avvik og utarbeide avviksrapporter
  • vurdere eget arbeid i henhold til planer, tegninger, beskrivelser og standarder
  • forklare sertifikatkrav som kan regulere arbeidsutførelse innen teknikk og industriell produksjon

Side 9 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!