Læreplan i felles programfag i Vg1 teknikk og industriell produksjon (TIP1-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Tekniske tjenester

Tekniske tjenester

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • tolke og forklare arbeidsoppgaver
 • bruke verktøy og utstyr i henhold til lover og forskrifter
 • foreta risikovurderinger i forhold til helse, miljø og sikkerhet
 • velge riktig håndverktøy og utstyr for service, vedlikehold og reparasjoner
 • velge riktig måleverktøy i forhold til arbeidsoppgaver
 • demontere og montere maskinelementer og utstyr som er relevant for arbeidsoppgaver
 • måle trykk, temperatur og mengde i forhold til en arbeidsoppgave og vurdere måleresultatet
 • kople opp og teste enkle styringssystemer basert på hydraulikk og pneumatikk
 • måle grunnleggende elektriske størrelser som inngår i arbeidsoppgaver, og vurdere måleresultatet
 • planlegge og gjennomføre forebyggende vedlikehold på maskiner og utstyr
 • etterse og vedlikeholde verktøy og instrumenter

Side 8 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!