Læreplan i tavlemontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift (TAV3-02)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I tavlemontørfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Muntlige ferdigheter og å kunne skrive i tavlemontørfaget innebærer å forholde seg til kunder, kollegaer og fagfolk fra andre fagområder. Diskusjoner om elsikkerhet og valg av faglige løsninger, planlegging, veiledning, rapportering og dokumentasjon av det arbeidet som er blitt utført, er eksempler på arbeidssituasjoner som krever gode språklige ferdigheter. Ord og uttrykk knyttet til faget må forstås og brukes korrekt. Det innebærer å utvikle et språk som er presist, og som kommuniserer godt, slik at misforståelser og farlige situasjoner kan unngås.

Å kunne lese i tavlemontørfaget innebærer å forstå ulike fagtekster som sikrer at arbeidet til enhver tid utføres i tråd med gjeldende regelverk, anbefalinger og kundenes behov. Slike tekster kan være forskrifter, standarder, beskrivelser, arbeidstegninger og prosedyrer for internkontroll og helse, miljø og sikkerhet.

Å kunne regne i tavlemontørfaget innebærer å kunne foreta og vurdere dimensjoneringer i tavlene, vurdere måleresultater, planlegge prosjektframdrift, forstå sammenhengen i elektriske kretser og systemer, foreta enkle økonomiske beregninger med tanke på pristilbud til kunde og lønnsomhet i produksjonen.

Digitale ferdigheter i tavlemontørfaget innebærer å foreta informasjonssøk, utføre beregninger, utarbeide beskrivelser og rapporter samt hente fram, tolke og benytte teknisk og økonomisk dokumentasjon. Digitale verktøy brukes også til programmering, konfigurering, kontroll og feilsøking.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!