Læreplan i tavlemontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift (TAV3-02)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Hovedområder

Montasje og produktsikkerhet

Hovedområdet montasje og produktsikkerhet omfatter planlegging og montasje av elektriske og mekaniske komponenter, elektrotekniske beregninger og kontroll av tavler. I faget inngår bruk av gjeldende regleverk, aktuelle normer, dokumentasjon, elektrotekniske begreper, håndverktøy, maskiner, produksjonsmetoder og digitale verktøy.

Kontroll, revisjon og elsikkerhet

Hovedområdet kontroll, revisjon og elsikkerhet omfatter planlegging, testing, feilsøking, reparasjon, dokumentasjon, revisjon og vedlikehold av tavler og tavlesystemer. I faget inngår elsikkerhet, systemforståelse, elektrotekniske begreper og symboler, måleteknikk, bruk av digitale verktøy og bedriftslære.

Side 3 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!