Læreplan i samfunnsøkonomi - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (SOK1-02)

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der hvor de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I samfunnsøkonomi forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Muntlige ferdigheter i samfunnsøkonomi innebærer å framføre tydelige argumenter og begrunne faglige standpunkter. Det betyr også å kunne forklare innholdet og det teoretiske grunnlaget i offentlige dokumenter og faglitteratur i trykt form og på Internett.

Å kunne skrive i samfunnsøkonomi innebærer korrekt språkbruk, presis bruk av faguttrykk og god skriftlig formuleringsevne. Det betyr også å strukturere fagstoff, argumentere logisk og analytisk og vise hvordan økonomisk teori kan anvendes på praktiske og aktuelle problemstillinger.

Å kunne lese i samfunnsøkonomi innebærer å utforske, tolke og reflektere over faglige tekster i bøker, offentlige dokumenter, aviser, tidsskrifter og på Internett. Å kunne lese betyr også å kunne tolke og forstå tabeller og diagrammer.

Å kunne regne i samfunnsøkonomi innebærer å gjøre beregninger med utgangspunkt i tabeller og diagrammer. Det betyr også å kunne beregne forskjellen mellom tilstandsvariabler og strømningsvariabler, og mellom nivå og vekst.

Digitale ferdigheter i samfunnsøkonomi innebærer å utforske nettstedene til sentrale økonomiske institusjoner. Det betyr å kunne velge ut, kritisk vurdere og beherske digitale kildehenvisninger, gjøre seg nytte av relevant informasjon og framstille eget arbeid i tekstbehandlingsprogram og presentasjonsprogram. Bruk av digitale verktøy innebærer også å gjøre beregninger ved hjelp av regnearkprogram.

Side 4 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!