Læreplanen er utgått!

Læreplan i skogfaget Vg3 / opplæring i bedrift (SKF3-01)

Vurdering

Vg3 skogfaget

Bestemmelser for sluttvurdering:

Hovedområder

Ordning

Skogskjøtsel og utmark

Tynning og foryngelseshogst

Alle skal opp til fagprøven, som normalt skal gjennomføres innenfor en tidsramme på tre virkedager.

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.

Side 7 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!