Læreplanen er utgått!

Læreplan i skogfaget Vg3 / opplæring i bedrift (SKF3-01)

Hovedområder

Skogskjøtsel og utmark

Hovedområdet omfatter arbeidsprosesser innen etablering av skog og ungskogpleie. I dette inngår planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av arbeid i skog og utmark i tråd med gjeldende regelverk og bransjestandarder. Hovedområdet omfatter også bruk av motorryddesag i ungskogpleie og bruk av digitale verktøy til posisjonering og dokumentering av utført arbeid. Helse, miljø og sikkerhet er sentralt i hovedområdet.

Tynning og foryngelseshogst

Hovedområdet omfatter planlegging av skogsdrift ved hjelp av skogbruksplan etter gjeldende regelverk. Videre omfatter det bruk av maskinelt utstyr i tynning og foryngelseshogst med særlig vekt på optimalisering av arealnetto. Digitale verktøy knyttet til planlegging, avvirkning og dokumentasjon står sentralt i hovedområdet. Regelverk og nasjonale standarder for bransjen er en del av hovedområdet.

Side 3 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!