Læreplanen er utgått!

Læreplan i skogfaget Vg3 / opplæring i bedrift (SKF3-01)

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I skogfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i skogfaget innebærer å foreslå, diskutere og begrunne faglige valg og løsninger i arbeidsutførelsen. Det betyr også å kommunisere med oppdragsgivere, kunder og andre faggrupper.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i skogfaget innebærer å rapportere og dokumentere. Det betyr å kommunisere med oppdragsgiveren og offentlige og private samarbeidspartnere. Det innebærer videre å utforme tilbud i konkurranse med andre.

Å kunne lese i skogfaget innebærer å forstå anbudspapirer, beskrivelser, bruksanvisninger, HMS-datablader og regelverk. Det betyr å orientere seg i faglitteratur og dagspresse.

Å kunne regne i skogfaget innebærer å beregne lengde, areal, volum og vekt. Det betyr å utarbeide anbud og kalkulere pris og utføre beregninger knyttet til økonomisk planlegging og drift.

Å kunne bruke digitale verktøy i skogfaget innebærer å innhente og utveksle informasjon. Det betyr å bruke yrkesrelevante digitale verktøy og instrumenter til posisjonering, drift og omsetning.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!