Læreplan i reiseliv og språk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (RSP1-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Reiseliv og språk 2

Språk og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • samtale om kulturelle og språklige erfaringer knyttet til forskjellige geografiske områder på norsk/samisk og minst ett annet språk
 • drøfte betydningen av interkulturell forståelse og respekt i kommunikasjon med andre
 • utveksle informasjon i forberedt og spontan samhandling med andre på norsk/samisk og minst ett annet språk
 • lese og trekke ut hovedinnholdet i reiselitteratur på norsk/samisk og minst ett annet språk
 • formidle emner fra norsk og samisk kulturhistorie og kulturliv på norsk/samisk og minst ett annet språk
 • drøfte dagsaktuelle og reiselivsfaglige emner på norsk/samisk og et annet språk
 • presentere sentrale nasjonale og internasjonale destinasjoner på norsk/samisk og minst ett annet språk
 • drøfte reiseskildringer fra tidligere tider og vurdere informasjon og holdninger i et historisk perspektiv

Reiselivsutvikling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for historiske forutsetninger for utviklingen av reiselivet og bruke historiske kilder i formidlingen av reiselivsprodukter
 • drøfte hvordan reiselivsprodukter påvirkes av geografiske og klimatiske forhold
 • vurdere hvordan utviklingen av tilbud, etterspørsel og trender i reiselivet henger sammen med samfunnsutviklingen
 • diskutere sammenhenger mellom trender og muligheter for innovative reiselivsprodukter i Norge
 • kartlegge og vurdere hvordan reiselivsnæringen påvirkes av globale miljøkrav
 • drøfte virkninger av reiselivsprodukter på kultur, natur og miljø i lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • foreslå tiltak som kan gi en bærekraftig utvikling av reiselivsprodukter
 • bruke UNESCOs database for verdensarven og andre oversikter over kulturarv og naturattraksjoner i planlegging av reiser
 • gjøre rede for reiselivets betydning for den totale verdiskapningen i samfunnet
 • presentere en destinasjon med vekt på historiske og geografiske forutsetninger for reiseliv
 • presentere et reiselivsprodukt ved hjelp av digitale verktøy på norsk/samisk og et annet språk

Side 8 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!