Læreplan i reiseliv og språk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (RSP1-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Formål

Globalisering, økt samhandling mellom mennesker og forflytning innenfor og mellom land skaper grunnlag for utvikling av reiselivsprodukter. Programfaget reiseliv og språk skal fremme kommunikasjon og kulturforståelse i møter mellom ulike kulturer i reiselivsbransjen og dermed bidra til utvikling og verdiskaping i en internasjonal reiselivsnæring.

Reiseliv og språk skal fremme kunnskap om reiselivsnæringen generelt og det helhetlige reiselivsproduktet på en destinasjon. Programfaget skal bidra til å utvikle språkkompetanse gjennom praktisering av forskjellige språk i reiselivsvirksomhet. Programfaget skal gi kunnskap om ulike kulturer og levemåter som kan fremme forståelse og toleranse. Programfaget skal også gi innsikt i turisme som fenomen og ulike motiver for reisevirksomhet. Videre skal programfaget bidra til kunnskap om reiselivsutviklingen i et historisk og geografisk perspektiv.

Opplæringen skal bidra til å gi eleven innsikt i norsk, samisk og internasjonal historie og kultur i en reiselivssammenheng. Opplæringen skal legge til rette for praktisk bruk av engelsk og andre språk som grunnlag for dialog i møter mellom mennesker. Opplæringen skal bidra til kunnskap om bærekraftig produktutvikling og markedsføring innen reiselivet. Videre skal opplæringen gi innsikt i økonomiske forhold, trender og samfunnsforhold som kan påvirke reiselivsbransjen. Opplæringen skal også bidra til å utvikle kunnskap om regelverk og etikk knyttet til reiselivsnæringen. Programfaget skal bidra til personlig vekst og dannelse og legge grunnlag for videre studier innen reiseliv og språk.

Side 1 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!