Læreplan i reiseliv og språk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (RSP1-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Hovedområder

Språk og kultur

Reiseliv og språk 1

Hovedområdet omfatter språkbruk, kulturkunnskap og interkulturell kompetanse i et internasjonalt reiselivsmarked. Hovedområdet dekker kommunikasjonsstrategier og kommunikasjon i reiselivsnæringen mellom mennesker i Norge og i andre land. Håndtering av situasjoner som krever kulturforståelse, interkulturell innsikt i og respekt for andres tenkemåter og levesett, inngår også i hovedområdet.

Reiseliv og språk 2

Hovedområdet omfatter kommunikasjon på flere språk om kulturelle og språklige erfaringer knyttet til forskjellige geografiske områder med fokus på interkulturell forståelse. Videre omfatter hovedområdet reiselitteratur og reisefaglige emner. Norsk og samisk kulturhistorie inngår i hovedområdet. Formidling og presentasjon av destinasjoner og kulturhistoriske emner er en del av hovedområdet.

Reiselivsproduktet

Hovedområdet omfatter reiselivets plass i samfunnet og næringens oppbygging nasjonalt og internasjonalt. Utvikling av destinasjoner og bærekraftige reiselivsprodukter og presentasjon av disse for gjester er en del av hovedområdet. Videre omfatter hovedområdet markedsføring i reiselivet, der modeller og teorier for markedsføringsaktiviteter i et internasjonalt reiselivsmarked inngår. Bruk av behovs- og motivasjonsteori i analyse av reiselivsprodukter og innhenting av informasjon om reiselivsprodukter fra tilgjengelige kilder inngår i hovedområdet. Hovedområdet omfatter også sentrale nasjonale og internasjonale organisasjoner i reiselivet og rammevilkår som kan påvirke reiselivsnæringen.

Reiselivsutvikling

Hovedområdet dreier seg om hvordan natur, miljø og historiske forutsetninger har påvirket og påvirker reiselivsnæringen. Videre handler det om hvordan tilbud, etterspørsel og trender i reiselivet kan knyttes til samfunnsutviklingen. Det dekker også geografiske forhold og lokale, nasjonale og internasjonale naturverdier som forutsetninger for reisemønstre og destinasjonsutvikling. Hovedområdet omfatter også miljøhensyn, bærekraftig bruk og utvikling av reiselivsprodukter og reiselivets betydning for verdiskapningen i samfunnet. Vern om miljø og kultur- og naturarv både nasjonalt og internasjonalt inngår i hovedområdet.

Side 3 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!