Læreplan i reiseliv og språk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (RSP1-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I reiseliv og språk forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i reiseliv og språk innebærer å bruke norsk/samisk og andre språk i ulike sammenhenger og på tvers av kulturer. Videre betyr det å lytte, formidle innhold og samhandle muntlig med gjester, kollegaer og samarbeidspartnere.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i reiseliv og språk innebærer å kommunisere med gjester, kollegaer og samarbeidspartnere. Videre betyr det å tilpasse språkbruken på norsk/samisk og andre språk til ulike målgrupper, situasjoner og oppgaver.

Å kunne lese i reiseliv og språk innebærer å innhente, velge ut og bruke skriftlig informasjon som grunnlag for reiseplanlegging og utvikling av produkter og destinasjoner.

Å kunne regne i reiseliv og språk innebærer å gjøre valutaberegninger og foreta omregninger knyttet til ulike målesystemer.

Å kunne bruke digitale verktøy i reiseliv og språk innebærer å innhente informasjon, utarbeide presentasjoner og kommunisere digitalt. Det innebærer også å utøve kildekritikk og vurdere etiske spørsmål knyttet til opphavsrett og personvern.

Side 5 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!