Læreplan i reiseliv og språk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (RSP1-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Reiseliv og språk 1

Språk og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • samtale om kulturelle og språklige erfaringer knyttet til forskjellige geografiske områder
 • drøfte sider ved tradisjoner, levemåter, verdier og normer i Norge og i andre land
 • gjøre rede for betydningen av kulturkunnskap i formidling av opplevelser og destinasjoner
 • finne opplysninger og presentere innholdet i sammensatte reiselivstekster på norsk/samisk og minst ett annet språk
 • bruke situasjonstilpasset skriftlig og muntlig engelsk i sosiale, reiselivsfaglige og interkulturelle sammenhenger
 • tilpasse språkbruken i noen grad til ulike kommunikasjonssituasjoner på norsk/samisk og et annet språk
 • samtale om aktuelle og tverrfaglige emner knyttet til reiseliv på norsk/samisk og minst ett annet språk
 • beskrive og vurdere hvordan atferd, klesdrakt, språkbruk og kroppsspråk kan tilpasses ulike situasjoner i vertskapsrollen
 • informere ulike målgrupper på norsk/samisk og et annet språk om nasjonale og internasjonale turistattraksjoner
 • bruke ulike internasjonale målesystemer og gjøre valutaberegninger
 • bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler i informasjonsinnhenting og kommunikasjon

Reiselivsproduktet

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beskrive det helhetlige reiselivsproduktet på en destinasjon og vurdere destinasjonens konkurransedyktighet
 • drøfte hvordan ulike rammevilkår kan påvirke reiselivsnæringen, og hvordan reiseliv kan inngå i ulike næringskombinasjoner
 • gjøre rede for sentrale nasjonale og internasjonale organisasjoner i reiselivet
 • utarbeide og presentere en enkel markedsplan for et reiselivsprodukt
 • vurdere ulike markedssegmenter med tanke på et reiselivsprodukt
 • planlegge og gjennomføre muntlig guiding på en destinasjon på norsk/samisk og minst ett annet språk
 • vurdere prinsipper for bærekraftig bruk av naturen på en destinasjon i reselivssammenheng
 • gjøre rede for allemannsretten og vurdere forholdet mellom reiselivsnæringen og hensynet til naturbaserte næringer
 • bruke informasjon om geografiske og kulturelle forhold i markedsføringsarbeid
 • bruke behovs- og motivasjonsteori i analyse av ulike reiselivsprodukter
 • identifisere kjennetegn ved lokale, nasjonale og internasjonale markedssegmenter i reiselivsnæringen
 • gjøre rede for bærekraftig utvikling av en destinasjon
 • forklare servicemedarbeiderens rolle i tjenesteproduksjon
 • bruke kommunikasjons- og presentasjonsteknikker og digitale verktøy i presentasjoner på norsk/samisk og minst ett annet språk

Side 7 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!