Læreplan i norsk (NOR1-05)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Kompetansemål etter 4. årstrinn

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige tekster
 • forstå noe svensk og dansk tale
 • bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger
 • samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon
 • følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål
 • variere stemmebruk og intonasjon i framføring av tekster

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lese tekster av ulike typer på bokmål og nynorsk med sammenheng og forståelse
 • finne informasjon ved å kombinere ord og illustrasjon i tekster på skjerm og papir
 • gjenkjenne og bruke språklige virkemidler som gjentakelse, kontrast og enkle språklige bilder
 • lese, reflektere over og samtale om egne og andres tekster
 • bruke ulike typer notater og eksempeltekster som grunnlag for egen skriving
 • skrive enkle fortellende, beskrivende og argumenterende tekster
 • skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift og bruke tastatur i egen skriving
 • strukturere tekster med overskrift, innledning, hoveddel og avslutning
 • variere ordvalg og setningsbygning i egen skriving
 • lage tekster som kombinerer ord, lyd og bilde, med og uten digitale verktøy
 • søke etter informasjon, skape, lagre og gjenfinne tekster ved hjelp av digitale verktøy
 • bruke bibliotek og Internett til å finne stoff til egen skriving

Språk, litteratur og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beskrive ordklasser og deres funksjon
 • forklare hvordan man gjennom språkbruk kan krenke andre
 • beskrive eget talemål og sammenligne med andres
 • samtale om innhold og form i sammensatte tekster
 • gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, film, dataspill og TV-program
 • samtale om sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre språk
 • gi uttrykk for egne tanker om språk, personer og handling i tekster fra ulike tider og kulturer

Side 7 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!