Læreplan i norsk (NOR1-05)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Kompetansemål etter 4. årstrinn

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige tekster
 • forstå noe svensk og dansk tale
 • bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger
 • samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon
 • følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål
 • variere stemmebruk og intonasjon i framføring av tekster

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lese tekster av ulike typer på bokmål og nynorsk med sammenheng og forståelse
 • finne informasjon ved å kombinere ord og illustrasjon i tekster på skjerm og papir
 • gjenkjenne og bruke språklige virkemidler som gjentakelse, kontrast og enkle språklige bilder
 • lese, reflektere over og samtale om egne og andres tekster
 • bruke ulike typer notater og eksempeltekster som grunnlag for egen skriving
 • skrive enkle fortellende, beskrivende og argumenterende tekster
 • skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift og bruke tastatur i egen skriving
 • strukturere tekster med overskrift, innledning, hoveddel og avslutning
 • variere ordvalg og setningsbygning i egen skriving
 • lage tekster som kombinerer ord, lyd og bilde, med og uten digitale verktøy
 • søke etter informasjon, skape, lagre og gjenfinne tekster ved hjelp av digitale verktøy
 • bruke bibliotek og Internett til å finne stoff til egen skriving

Språk, litteratur og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beskrive ordklasser og deres funksjon
 • forklare hvordan man gjennom språkbruk kan krenke andre
 • beskrive eget talemål og sammenligne med andres
 • samtale om innhold og form i sammensatte tekster
 • gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, film, dataspill og TV-program
 • samtale om sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre språk
 • gi uttrykk for egne tanker om språk, personer og handling i tekster fra ulike tider og kulturer

Side 7 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!