Læreplan i norsk (NOR1-05)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Kompetansemål etter 2. årstrinn

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler
 • lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem
 • lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon
 • leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, stavelser, meningsbærende elementer og ord
 • samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper mening
 • fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer
 • sette ord på egne følelser og meninger
 • uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegning, sang og andre estetiske uttrykk

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk
 • trekke lyder sammen til ord
 • lese store og små trykte bokstaver
 • lese enkle tekster med sammenheng og forståelse på papir og skjerm
 • bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i leste tekster
 • skrive setninger med store og små bokstaver og punktum i egen håndskrift og på tastatur
 • skrive enkle beskrivende og fortellende tekster
 • arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing
 • skrive etter mønster av enkle eksempeltekster og ut fra andre kilder for skriving

Språk, litteratur og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • samtale om opphavet til og betydningen av noen kjente ordtak, begreper og faste uttrykk
 • samtale om begrepene dialekt, bokmål og nynorsk
 • samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier
 • samtale om innhold og form i eldre og nyere sanger, regler og dikt
 • samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger
 • finne skjønnlitteratur og sakprosa på biblioteket til egen lesing

Side 6 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!