Læreplan i norsk (NOR1-02)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Etter 4. årstrinn

Muntlige tekster

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktisere regler for gruppesamtaler
 • fortelle, forklare, gi og ta imot beskjeder
 • forklare hvordan man gjennom språk kan krenke andre
 • begrunne egne tekstvalg, og gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, filmer, dataspill og TV-programmer
 • framføre tekster for medelever

Skriftlige tekster

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • lese skjønnlitteratur og fagtekster for barn med flyt, sammenheng og forståelse
 • trekke slutninger på grunnlag av forståelse for sammenheng mellom deler og helhet i tekster
 • bruke lesestrategier og tekstkunnskap målrettet for å lære
 • gjenkjenne og bruke de språklige virkemidlene gjentakelse, kontrast og enkle språklige bilder
 • vurdere og sammenligne egne og andres tekster
 • skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift
 • skrive fortellinger, dikt, brev og sakpreget tekst
 • ordne tekster med overskrift, innledning og avslutning
 • beherske et tilstrekkelig ordforråd til å uttrykke kunnskap, erfaring, opplevelser, følelser og egne meninger
 • foreta informasjonssøk, skape, lagre og gjenhente tekster ved hjelp av digitale verktøy
 • finne stoff til egne skrive- og arbeidsoppgaver på biblioteket og Internett

Sammensatte tekster

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • finne opplysninger i en sammensatt tekst ved å kombinere ord og illustrasjon
 • lage fortellinger ved å kombinere ord, lyd og bilde
 • drøfte noen estetiske virkemidler i sammensatte tekster

Språk og kultur

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • samtale om et utvalg sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre kulturer
 • uttrykke tanker om språk, personer og handlinger i tekster fra dagliglivet og i skjønnlitterære tekster fra ulike tider og kulturer
 • beskrive likhet og forskjeller mellom et utvalg talemålsvarianter i Norge
 • forstå noe svensk og dansk tale
 • beskrive språk og språkbruk, ordklasser og deres funksjon
 • variere setningskonstruksjon

Side 7 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!