Læreplan i norsk (NOR1-02)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Etter Vg2 studieforberedende utdanningsprogram

Muntlige tekster

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • vurdere og gi tilbakemelding på andres muntlige presentasjoner
 • vurdere egen muntlige utvikling
 • bruke fagkunnskap fra egne programfag i foredrag og diskusjoner om skole, samfunn og arbeidsliv
 • presentere norskfaglige emner og problematisere det framlagte stoffet

Skriftlige tekster

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • lese et utvalg sentrale norske tekster fra middelalderen fram til 1870 i original språkdrakt og reflektere over språk og innhold
 • analysere tekster i ulike sjangere for å kunne ta stilling til spørsmål tekstene tar opp og verdier de representerer
 • beskrive og vurdere egne lese- og skrivestrategier
 • skrive essay, litterære tolkninger og andre resonnerende tekster på bokmål og nynorsk, med utgangspunkt i litterære tekster og norsk tekst- og språkhistorie
 • gjøre rede for et utvalg nordiske tekster i oversettelse og i original

Sammensatte tekster

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • analysere og vurdere ulike sjangere i tekster hentet fra TV, film og Internett
 • bruke ulike medier for å tolke og presentere tekster fra ulike tider
 • vurdere bruk av estetiske virkemidler i ulike medier

Språk og kultur

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for viktige utviklingslinjer og noen sentrale forfatterskap i norsk og europeisk litteratur fra middelalderen til og med romantikken og denne litteraturens forhold til øvrig europeisk kulturhistorie
 • forklare hvordan ulike forestillinger om det norske ble skapt i sentrale tekster fra 1800 til 1870
 • forklare hvordan litteratur og andre kunstuttrykk i og utenfor Norge har påvirket hverandre de siste århundrene
 • drøfte fellesskap og mangfold, kulturmøter og kulturkonflikter med utgangspunkt i et bredt utvalg av norske og utenlandske samtidstekster i ulike sjangere
 • drøfte sider ved norsk språkpolitikk og kulturutvikling i et globaliseringsperspektiv
 • vurdere språklige nyanser ved oversettelser fra andre språk som eleven mestrer

Side 11 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!