Læreplanen er utgått!

Læreplan i felles programfag i Vg1 naturbruk (NAB1-01)

Vurdering

Bestemmelser for sluttvurdering:

Standpunktvurdering

Programfag

Ordning

Naturbasert produksjon

Naturbasert aktivitet

Elevene skal ha en standpunktkarakter i hvert av programfagene.

Eksamen for elever

Programfag

Ordning

Naturbasert produksjon

Naturbasert aktivitet

Elevene skal ikke opp til eksamen.

Eksamen for privatister

Programfag

Ordning

Naturbasert produksjon

Naturbasert aktivitet

Privatistene skal opp til en skriftlig eksamen i hvert av programfagene. I tillegg skal de opp til en tverrfaglig muntlig-praktisk eksamen som omfatter programfagene. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Det skal fremgå i merknad på kompetansebevis/vitnemål hvilke produksjoner eleven har arbeidet i.

Gjennomgått opplæring i forhold til IMO 60 skal ikke inngå i grunnlaget for standpunktkarakter, men dokumenteres med eget kursbevis.

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.

Side 9 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!