Læreplan i medieuttrykk - felles programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon (MOK2-01)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Medieuttrykk 3

Medieproduksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, designe, produsere, presentere, publisere og drøfte målgrupperettede medieuttrykk innen reklame, journalistikk, informasjon og underholdning for ulike kanaler
 • drøfte sammenhengene mellom leddene i en produksjonsprosess og det ferdige medieproduktet
 • drøfte hvordan valg av utstyr og programvare påvirker budskapet
 • bruke bransjefaglig terminologi, utstyr, programvare og produksjonsmåter hensiktsmessig

Idéskaping og mediedesign

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • vurdere og bruke ulike teknikker for idéutvikling fra research til produksjon tilpasset en målgruppe
 • utvikle ideer til nye medieuttrykk og drøfte dem i et medie- og uttrykkshistorisk perspektiv
 • beregne, vurdere og bruke målestokk, form, proporsjoner, volum og dimensjoner i design av medieuttrykk
 • drøfte og bruke ulike virkemidler i egne og andres medieuttrykk

Medieuttrykk og kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • drøfte hvordan virkemidler og innhold brukes for kommunikasjon innen reklame, journalistikk, informasjon og underholdning
 • bruke kommunikasjonsmodeller til å identifisere og drøfte hvordan støy påvirker kommunikasjonen i egne og andres medieprodukter
 • drøfte hvordan stilarter og trender fra uttrykkshistorien påvirker egne og andres medieuttrykk
 • presentere idé og medieprodukt ved å bruke fagterminologi tilpasset en tenkt oppdragsgiver

Side 9 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!