Læreplan i medieuttrykk - felles programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon (MOK2-01)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I det felles programfaget medieuttrykk forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Muntlige ferdigheter i medieuttrykk handler om å presentere og vurdere ideer, produksjonsprosesser og medieprodukter ved hjelp av relevant fagterminologi.

Å kunne skrive i medieuttrykk innebærer å dokumentere idéutvikling og produksjonsprosesser. Det handler også om å produsere, presentere, kommentere og vurdere egne og andres medieprodukter ved hjelp av relevant fagterminologi.

Å kunne lese i programfaget medieuttrykk innebærer å vurdere kommunikasjonen i medieuttrykk, og hvordan virkemidler og fortellerteknikker blir brukt. Det dreier seg også om å ha strategier for å sette seg inn i og forstå digitale verktøy og programvare.

Å kunne regne i medieuttrykk handler om å beregne målestokk, form, proporsjoner, volum og dimensjoner i design og medieuttrykk.

Digitale ferdigheter i medieuttrykk innebærer å utforske, produsere og publisere medieprodukter ved hjelp av digitale verktøy.

Side 5 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!