Læreplan i medieuttrykk - felles programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon (MOK2-01)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Medieuttrykk 2

Medieproduksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • planlegge, designe, produsere, presentere og publisere ulike medieprodukter
  • bruke utstyr, programvare og filformater tilpasset produkt og kvalitetskrav i mediebransjen

Idéskaping og mediedesign

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • utvikle, begrunne og vurdere ideer og konsepter
  • vurdere og bruke farger, form, typografi, symboler og komposisjonsprinsipper i formidlingen av budskap
  • beregne og vurdere målestokk, form, proporsjoner, volum og dimensjoner i design av medieuttrykk
  • bruke og vurdere dramaturgi og retorikk som virkemiddel i egne og andres medieuttrykk

Medieuttrykk og kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • lage budskap tilpasset en målgruppe og vurdere kommunikasjonen i egne og andres medieuttrykk
  • bruke og vurdere virkemidler og fortellerteknikker for tekst, lyd og bilde i reklame, journalistikk, informasjon og underholdning
  • bruke stilarter og trender fra uttrykkshistorien
  • drøfte hvorfor det er viktig å bruke fagterminologi i muntlige og skriftlige presentasjoner

Side 8 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!