Læreplan i medieuttrykk - felles programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon (MOK2-01)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Medieuttrykk 1

Medieproduksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, designe, produsere og presentere bilde-, lyd-, og tekstbaserte produksjoner og kombinasjoner av disse
 • bruke utstyr og programvare på et grunnleggende nivå
 • velge hensiktsmessige filformater for produksjon og publisering
 • bruke og holde ved like utstyr
 • gjøre rede for og tilrettelegge egen arbeidssituasjon etter regler for helse, miljø og sikkerhet

Idéskaping og mediedesign

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • kjenne til og bruke grunnleggende teknikker for idéskaping og idéutvikling innen tekst, lyd og bilde
 • vurdere farger, former og typografi som virkemidler i design av medieuttrykk
 • bruke komposisjonsprinsipper i design av medieuttrykk og beskrive hvordan de ulike elementene påvirker hverandre

Medieuttrykk og kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lage budskap tilpasset målgruppe, formål og kanal
 • gjøre rede for enkle kommunikasjonsmodeller
 • bruke og vurdere virkemidler og fortellerteknikker i medieuttrykk
 • forklare sammenhengen mellom innhold, uttrykk og kommunikasjon i egne og andres medieuttrykk
 • bruke fagterminologi i muntlige og skriftlige presentasjoner

Side 7 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!