Læreplan i medieuttrykk - felles programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon (MOK2-01)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Hovedområder

Medieproduksjon

Hovedområdet dreier seg om å kunne gjennomføre og dokumentere en produksjonsprosess fra idé til publisering. Det hører med å kunne drøfte kvaliteten på et medieprodukt som resultat av en produksjonsprosess. Hovedområdet omfatter praktisk medieproduksjon med utstyr og programvare som gjelder for mediebransjen, og det dreier seg om å ta hensyn til helse, miljø og sikkerhet i en produksjonsprosess. Hovedområdet handler om å produsere ulike typer medieuttrykk for ulike plattformer.

Idéskaping og mediedesign

Hovedområdet dreier seg om å kunne bruke ulike teknikker for idéutvikling. Videre handler hovedområdet om å vurdere og bruke virkemidler og fortellerteknikker innen design, tekst, lyd og bilde. Det dreier seg om å kunne bruke prinsipper innen farge, typografi, symboler, komposisjon, dramaturgi og retorikk i design av ulike medieuttrykk. Hovedområdet legger grunnlag for å forstå og utvikle mediekonsepter. Det hører med å kunne drøfte kreativitet og idéutvikling i et historisk perspektiv.

Medieuttrykk og kommunikasjon

Hovedområdet handler om å lage og vurdere kommunikasjonen i medieuttrykk og kommunikasjonen i budskap for ulike målgrupper i ulike mediekanaler innen journalistikk, reklame, informasjon og underholdning. Hovedområdet dreier seg videre om å kunne orientere seg i og bruke stil og trender i uttrykkshistorien og nåtiden som inspirasjon i egne medieuttrykk. Skriftlig og muntlig bruk av fagterminologi inngår i hovedområdet.

Side 3 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!