Læreplan i modellbyggjarfaget Vg3 / opplæring i bedrift (MOB3-01)

Vurdering

Vg3 modellbyggjarfaget

Føresegner for sluttvurdering:

Hovudområde

Ordning

Modellframstilling

Materialteknologi

Dokumentasjon og kvalitet

Alle skal opp til fagprøva, som normalt skal gjennomførast innanfor ei tidsramme på fem vyrkedagar.

Alle kandidatar som ikkje har følgt normalt opplæringsløp, må ha bestått ein eksamen på Vg3-nivå i lærefaget. Eksamen blir utarbeidd sentralt og sensurert lokalt.

Dei generelle føresegnene om vurdering er fastsette i forskrift til opplæringslova.

Side 7 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!