Læreplan i modellbyggjarfaget Vg3 / opplæring i bedrift (MOB3-01)

Føremål

Modellbyggjarfaget skal leggje grunnlag for yrkesutøving innan konstruksjon og bygging av modellar i ulike materiale til bruk i industrien. Modellen er verktøyet teknologiindustrien bruker for å framstille produkt i metall og plastmateriale.

Opplæringa skal medverke til at lærlingen utviklar forståing for sikker og rasjonell produksjon i tråd med dei krava kunden har til modellar. Vidare skal opplæringa fremme kompetanse i bruk av modellutstyr, verktøy og ulike materiale og teknikkar for framstilling av modellar.

Opplæringa skal leggje til rette for at lærlingen får brei og variert trening i å framstille modellar til ulike formål og medverke til å utvikle kompetanse i bruk av maskiner og framstillingsteknikkar. Vidare skal planlegging av arbeidsoppdrag, dokumentasjon og kvalitetskontroll inngå i opplæringa. Fagetikk og helse, miljø og tryggleik skal vere ein del av opplæringa.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er modellbyggjar.

Side 1 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!