Læreplan i modellbyggjarfaget Vg3 / opplæring i bedrift (MOB3-01)

Hovudområde

Modellframstilling

Hovudområdet omfattar planlegging og framstilling av modellar. Vidare omfattar det kundekrav, teikningar, spesifikasjonar og standardar. Val av materiale, maskiner, produksjonsteknikkar og programmering inngår i hovudområdet.

Materialteknologi

Hovudområdet omfattar val av materiale og økonomiske vurderingar. Vidare inngår tilpassing og bruk av teknikkar og verktøy. Helse, miljø og tryggleik og avfallshandtering er ein del av hovudområdet.

Dokumentasjon og kvalitet

Hovudområdet omfattar kvalitetssystem i bedrifta og vedlikehalds- og dokumentasjonsrutinar. Det omfattar også lesing av teikningar og bruk av standardar. Økonomi og fagetikk inngår i hovudområdet.

Side 3 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!