Læreplan i modellbyggjarfaget Vg3 / opplæring i bedrift (MOB3-01)

Grunnleggjande ferdigheiter

Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han. I modellbyggjarfaget forstår ein grunnleggjande ferdigheiter slik:

Å kunne uttrykkje seg munnleg og skriftleg i modellbyggjarfaget inneber å kommunisere om faglege løysingar med kundar, kollegaer og leverandørar.

Å kunne lese i modellbyggjarfaget inneber å forstå og bruke arbeidsforklaringar, instruksar, prosedyrar, teikningar, handbøker og standardar. Det inneber dessutan å tolke arbeidsteikningar og forklaringar med teikn og symbol.

Å kunne rekne i modellbyggjarfaget inneber å rekne ut innstillingar på maskiner og økonomiske konsekvensar ved val av ressursar og metodar. Rekning inngår også i arbeid med teikningar, katalogar, skjema og standardar.

Å kunne bruke digitale verktøy i modellbyggjarfaget inneber å bruke styringssystema i bedrifta til planlegging, konstruksjon, produksjon og dokumentasjon. Det inneber også å bruke digitale måle- og simuleringsverktøy.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!