Programområde for matfag - Læreplan i felles programfag Vg2 (MFG2-02)

Omtale av programfaga

Råvarer, produksjon og kvalitet

Programfaget handlar om råvarer, produksjonsprosessar, maskinar og utstyr i handverksmessig og industriell matproduksjon, kvalitetsstyring og kontroll. Hovudprinsipp for trygg mattilverking og ernæringsmessig kvalitet hører også med til programfaget.

Sal og marknad

Programfaget handlar om økonomiske forhold knytte til produksjon, emballering og sal av mat. Grunnleggjande marknadsføring, rammevilkår, konkurranseforhold og kundebehandling er også med i programfaget.

Bransje, fag og miljø

Programfaget handlar om rammevilkår, fellestrekk og særmerke for matfag. Det dreier seg også om helse, miljø og tryggleik og om det ansvaret matbransjen har for det ytre miljøet. Etisk produksjon og ressursutnytting er også sentrale tema.

Side 5 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!