Programområde for matfag - Læreplan i felles programfag Vg2 (MFG2-02)

Bransje, fag og miljø

Bransje, fag og miljø

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • gjere greie for rammevilkåra til dei ulike bransjane
  • gjere greie for relevant regelverk for matfaget og følgje det i praksis
  • bruke relevante faguttrykk
  • gjere greie for fellestrekk og særmerke for yrka innan matfag
  • gjere greie for helse, miljø og tryggleik innan matfag, og følgje føresegnene i praksis
  • følgje ergonomiske prinsipp og bruke riktig verneutstyr
  • praktisere førstehjelp som er relevant for matfag
  • drøfte bransjane sin påverknad på det ytre miljøet og gjere miljøbevisste val ved produksjon og avfallshandtering
  • drøfte etiske problemstillingar knytte til produksjon og sal av mat og drikke

Side 9 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!