Programområde for matfag - Læreplan i felles programfag Vg2 (MFG2-02)

Sal og marknad

Sal og marknad

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • gjere greie for kostnadene ved å produsere mat, rekne om mengder i reseptar og gjere enkle økonomiske berekningar knytte til produksjon og sal
  • vurdere produksjonsmetodar og produkt mot etiske prinsipp og samfunnsmessige utfordringar, krav og rammevilkår
  • gjere greie for rolla og funksjonen til tilsynsmyndigheitene ved produksjon og sal av mat
  • emballere og merkje produkt i samsvar med gjeldande regelverk
  • gjennomføre enkel marknadsføring
  • vurdere eit produkt ut frå forbrukarane sine krav og behov
  • planleggje og gjennomføre presentasjon av produkt for sal
  • drøfte kva god service og kundebehandling er, og vise dette i praksis
  • bruke digitale verktøy for å gjere seg nytte av informasjons- og marknadskanalar i bransjane

Side 8 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!