Læreplanen er utgått!

LÁŠMMOHALLAN - OAHPPOPLÁNA (KRO1-03)

Árvvoštallan fágas

Loahppaárvvoštallama mearrádusat:

Oppalašárvosáni árvvoštallan

Jahkeceahkki

Ortnet

10. jahkeceahkki

Oahppit galget oažžut ovtta oppalašárvosáni.

Jo1 sierraluoddafágat fidnofágalaš oahppoprográmmain

Jo2 fidnofágalaš oahppoprográmmat

Jo3 studerenráhkkanahtti ja fidnofágalaš oahppoprográmmat skuvllas

Jo 3 lasáhus oppalaš lohkangelbbolašvuhtii

Oahppit galget oažžut ovtta oppalašárvosáni1

1 Go fága bistá máŋga jagi, de berre oahppi oažžut oppalašárvosáni dušše fága bajimus dásis.

Eksámen – oahppit

Jahkeceahkki

Ortnet

10. jahkeceahkki

Ohppiin ii leat eksámen.

Jo1 sierraluoddafágat fidnofágalaš oahppoprográmmain

Jo2 fidnofágalaš oahppoprográmmat

Jo3 studerenráhkkanahtti ja fidnofágalaš oahppoprográmmat skuvllas

Jo3 lasáhus oppalaš lohkangelbbolašvuhtii

Ohppiin ii leat eksámen.

Eksámen - privatisttat

Jahkeceahkki

Ortnet

10. jahkeceahkki

Fágas ii leat privatistaortnet.

Jo2 fidnofágalaš oahppoprográmmat

Jo3 studerenráhkkanahtti ja fidnofágalaš oahppoprográmmat skuvllas

Privatisttat galget váldit njálmmálaš-praktihkalaš eksámena mii ráhkaduvvo ja árvvoštallojuvvo báikkálaččat.

Árvvoštallama oppalaš mearrádusat leat oahpahuslága láhkaásahusas.

Side 12 Av 12

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!